Utförda arbeten

 

Rensning småbåtshamn

Se fler grävjobb, klicka här

Rivning av hus

Se mer av rivningsarbete klicka här

Transport av maskiner

Se mer av transporter
klicka här

Renovering avlopp
Lyft av skorsten