Grävningsarbeten

 

 

Installation av vattenbrunn
Färdiginstallerad vattenbrunn
Golv som ska grävas ur.
Smidiga maskiner för trånga utrymmen
VA-anslutning stamledning
Ny väg och vändplan, nästan färdigt

Planering av tomt

 

 

Rensning av strand