Rivningsarbeten

 

Rivning av ladugård

Innan start

Rivningen påbörjad

Plåttaket plockas av och sedan arbetar man sig nedåt.

Plåt och trä sorteras

Ladugårdsrivningen är avslutad

Rivning av hus

Se mer
klicka här