Krossning Etelhem

Matbod
Sprängt berg
Krossning
Transport till sortering
Grovsortering
Grovsortering
Sortering
Sortering
Sortering
Utlastning